Georgia 2015 Lyrics

The Virus – Gabede


Georgian:

 

მაღვიძარა ძილს გატეხავს

 

ადრე გაღვიძებაც ძან ტეხავს

 

ხედავ მზის

 

პირველ სხივს

Read more

Macedonia 2015 Lyrics

Ivana Petkovska and Magdalena Aleksovska – Pletenka – Braid of Love


Cyrillic:

 

ПЛЕТЕНКА ,

како небо сино, како море сино

како ПЛЕТЕНКА,…….ПЛЕТЕНКА

зрак од сонце злато, гали птици јато

една плетенка, плетенка.

ноќта во ден се плете

едно да бидат двете

исток и запад…север…југ.

Read more

Armenia 2015 Lyrics

Armenian alphabet:

Այսօր արթնացել եմ

Ու ես նորից հասկացել եմ

Մեծ սիրտ է աշխարհը

Ասա ինձ ինչ կա այնտեղ

(Սեր կա սիրտ կա ու կյանքը)

Ճիշտ է, եթե կա սեր

Կյանքը միշտ էլ ուրախ երաժիշտ է

Քո սրտի մեջ նվագող

(Ամենակարևորը)

Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը

Սերն է հենց պտտվում

Read more

Australia 2015 Lyrics

Australia – Bella Paige – My Girls


My best friend’s trying

Like she’s never tried before

Her dreams keep fading

I know she has wings to soar

 

Well I’ve been where you are

And lost my heart now

But when you’re down and out

We’ll lift you up

Read more